Miquel Rayó sobre los álbumes del caballo Valek: "Imprescindibles, los dos"

24/02/2012

Preguntes: això és el que ens planteja la lectura d’aquestes dues breus, petites, contundents i clàssiques meravelles. Parlam de clàssics: Janosch ho és. Il·lustrador i creador literari

Ara l’editorial El Jinete Azul (www.edicioneseljineteazul.com) recobra aquests clàssics i ens els posa a l’abast en una edició acuradíssima i d’amable presentació i textura. A més de novetats arriscadíssimes, l’editorial s’esforça a recuperar, com és el cas, àlbums i textos que semblen perduts en el maëlstrom editorial d’aquests anys (potser un cant del cigne de les empreses editorials en paper; quedaran, potser, les editorials com El Jinete Azul, especialitzades i capaces de donar un producte singular als lectors?).

Dèiem de Janosch: un clàssic. Encara vigent. La seva pàgina web (en alemany: www.janosch.de) és activa i sobretot comercial, però permet una mirada sobre la seva llarga trajectòria professional, els seus personatges més clàssics, coneguts universalment, les seves versions, com per exemple la dels contes dels germans Grimm. Les peripècies del petit Ós i el petit Tigre, per exemple, han estat editats arreu del món. D’entre la seva producció cal destacar els dos llibres que animam a llegir avui: Historia de Valek, el caballo i la seva segona part, absolutament imprescindible per comprendre l’abast dels dos relats, Valek y Jarosch. Els conte és aparentment simple: un cavall solitari i sentimental, un soldat amb gairebé els mateixos trets, Wanja, i un zíngar, Jarosch, que toca el violí amb una tal capacitat que fa plorar tothom que l’escolta. Un home egoista i cruel. Un explotador.

El conte que formen els dos llibres parla de les relacions que es donen entre els tres personatges. Tot es narra amb brevetat. Els fets passen veloçment: les vides es mostren amb moments essencials. És un conte trist. És un conte per reflexionar. No és un joc. El text és breu. Les il·lustracions, línies traçades com tremoladisses o vacil·lants, com si el dibuixant dubtàs, i en blanc i negre, entranyables. I el conte fa preguntes: Des de quan un bon home vol ser soldat? És capaç, l’ésser humà, de combatre la violència? Per ventura no hem de plorar quan mor un bon home? I qualque afirmació rotunda: mai no hem de vendre un amic. Imprescindibles, els dos.


Preguntas: eso es lo que nos plantea la lectura de estas dos breves, pequeñas, contundentes y clásicas maravillas. Hablamos de clásicos: Janosch lo es. Ilustrador y creador literario

Ahora la editorial El Jinete Azul recobra esos clásicos los pone a nuestro alcance en una edición cuidadísima y de amable presentación y textura. Además de novedades arriesgadísimas, la editorial se esfuerza en recuperar, como en este caso, álbumes y textos que parecen estar perdidos en el "maelstrom" editorial de estos años (¿quizás es un canto del cisne de las empresas editoriales en papel, quedando, tal vez, las editoriales como El Jinete Azul, especializadas y capaces de dar un producto singular a los lectores?).

Decíamos de Janosch: un clásico. Todavía vigente. Su página web (en alemán: www.janosch.de) es activa y sobre todo comercial, pero permite contemplar su larga trayectoria profesional, sus personajes más clásicos, conocidos universalmente, sus versiones, como por ejemplo la de los cuentos los hermanos Grimm. Las peripecias del pequeño Oso y el pequeño Tigre, por ejemplo, han sido editadas en todo el mundo. De entre su producción cabe destacar los dos libros que animamos a leer hoy: Historia de Valek, el caballo y su segunda parte, absolutamente imprescindible para comprender el alcance de los dos relatos, Valek y Jarosch. El cuento es aparentemente simple: un caballo solitario y sentimental, un soldado con casi los mismos rasgos, Wanja, y un zíngaro, Jarosch, que toca el violín con tal habilidad que hace llorar a todo el mundo que la escucha. Un hombre egoísta y cruel. Un explotador.

El cuento que forman los dos libros habla de las relaciones que se dan entre los tres personajes. Todo se narra con brevedad. Los hechos se suceden velozmente: las vidas se muestran mediante momentos esenciales. Es un cuento triste. Es un cuento para reflexionar. No es un juego. El texto es breve. Las ilustraciones, líneas trazadas como temblorosas o vacilantes, como si el dibujante dudara, y en blanco y negro, entrañables. Y el cuento hace preguntas: ¿Desde cuándo un buen hombre quiere ser soldado? ¿Es capaz, el ser humano, de combatir la violencia? ¿Acaso no debemos llorar cuando muere un buen hombre? Y alguna afirmación rotunda: nunca hemos de vender un amigo. Imprescindibles, los dos.

(Reseña de Miquel Rayó publicada en el Diario de Mallorca, suplemento Bellver)

Ficha de "Historia de Valek, el caballo" | Volver a Noticias

Compartir